تجلیل از بازاریابان برتر شعب در آذر ماه

در مدیریت شعب استان همدان صورت گرفت:

تجلیل از بازاریابان برتر شعب در آذر ماه

با عنایت به عملیاتی شدن طرح ماهیانه انتخاب بازاریاب برتر در گردهمایی همکاران ، از بازاریابان برگزیده تجلیل شد.

با عنایت به عملیاتی شدن طرح ماهیانه انتخاب بازاریاب برتر در گردهمایی همکاران ، از بازاریابان برگزیده تجلیل شد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان با اعلام این خبر گفت: با توجه به ابلاغ طرح ماهیانه انتخاب بازاریاب برتر به شعب مقرر گردیده همکارانی که در طول ماه اقدام شاخص و اثر گذاری در شعبه انجام دهند، با مستندات  بعنوان بازاریاب برگزیده به مدیریت معرفی و سپس کمیته بازاریابی پس از بررسی و مقایسه عملکرد معرفی شدگان ، نسبت به انتخاب بازاریابان برتر اقدام نماید.

مدیر شعب استان طی سخنانی از همکاران خواست با اهتمام ویژه بر طرح وصول هوشمندانه با محوریت پیگیری مطالبات مشکوک الوصول از همه ظرفیتها و راهکارها برای کاهش مطالبات معوق استفاده نمایند.

شایان ذکر است که طرح وصول هوشمندانه با هدف اقدام ضربتی جهت کاهش مطالبات معوق استان در مدت باقیمانده از سال تدوین و به شعب ابلاغ شده است که براساس آن مقرر گردیده در ازای کاهش مطالبات در دو بخش عقود مبادله ای و مشارکتی پاداش قابل توجهی به شعب اختصاص یابد. لذا به منظور ایجاد تحرک و انگیزه مضاعف در همکاران ،عملکرد شعب در پایان دیماه با مانده مطالبات آذر ماه ایشان  مقایسه خواهد شد.

در پایان این همایش از مجید رضایی مژگان و علی احمدوند بانکداران شاغل در شعب آیت اله کاشانی همدان و مرکزی ملایر بواسطه تلاش مجدانه در جذب منابع تجلیل بعمل آمد و لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود توسط مدیر شعب استان به ایشان اهدای گردید.  

آخرین بروزرسانی 1397/10/19