تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت شعب استان همدان صورت پذیرفت:

عیادت و دلجویی از همکار

رسول مالمیر - مدیر شعب استان باتفاق جمعی از همکاران مدیریت، از جلال الوندی رییس شعبه پیامبر (ص) تویسرکان عیادت کرد.

درراستای افزایش تعلق سازمانی در همکاران و لزوم تکریم ایشان بعنوان سرمایه انسانی سازمان، مدیر شعب استان همدان از رییس شعبه پیامبر (ص) عیادت کرد.

مالمیر به همراه مجید کشاورزنژاد معاون اجرایی و محمدرضا محمدزاده کارشناس روابط عمومی حضور در بیمارستان شهید بهشتی همدان از  آقای مقصودی که به دلیل مشکل پیش آمده چند روزی را در بیمارستان بستری بود،عیادت کردند و برای وی آرزوی سلامتی و تندرستی عاجل نمودند.

ایشان همچنین از الوندی و خانواده ایشان خواست در صورت لزوم مراتب را به مدیر شعب استان انعکاس دهند تا همکاران جهت پشتیبانی و رفع مشکل پیش آمده در محل حاضر شوند.

آخرین بروزرسانی 1397/7/30