امضای میثاق نامه توسط پرسنل با هدف تلاش مضاعف به منظور تحقق اهداف سالجاری

در همایش پرسنل مدیریت شعب استان همدان رخ داد:

امضای میثاق نامه توسط پرسنل با هدف تلاش مضاعف به منظور تحقق اهداف سالجاری

دومین همایش فصلی مدیریت شعب استان همدان با هدف تجزیه و تحلیل عملکرد سه ماهه نخست سالجاری و با حضور مدیر ، معاونین ،رییس حوزه حراست ،روسای شعب ، روسای دوایر و کارشناسان مدیریت برگزار شد .

دومین همایش فصلی مدیریت شعب استان همدان با هدف تجزیه و تحلیل عملکرد سه ماهه نخست سالجاری و با حضور مدیر ، معاونین ،رییس حوزه حراست ،روسای شعب ، روسای دوایر و کارشناسان مدیریت برگزار شد .

رسول مالمیر مدیر شعب استان در آغاز سخنان خود با تشکر و قدردانی از تلاش جمعی همکاران در سه ماهه نخست سالجاری، بر رشد متوازن در تمامی سرفصلها که امکان حضور را در منطقه سبز مجمع ارزیابی عملکرد فراهم می نماید، تاکید کرد و از همکاران خواست با استفاده از تمامی ظرفیتها؛ در مدت باقیمانده تا پایان شهریور ماه با تمام توان در راستای تحقق اهداف و استراتژیهای تعیین شده گام بردارند.وی در ادامه اظهار داشت :در همه ادوار مجامع ارزیابی عملکرد مدیریتها، که تا کنون برگزار شده؛ استان همدان موفق شده است در منطقه سبز قرار گیرد و این مهم ثمره کوشش ،همدلی و اهتمام ویژه همه کارکنان می باشد.ضمن اینکه علی رغم نابسامانیهای موجود در بازار پولی کشور طی ماههای اخیر، استان همدان همچنان توانسته است با تکیه بر تعلق سازمانی همه همکاران جایگاه دومی خود در شبکه بانکی استان از حیث مانده منابع را حفظ نماید. که این مهم نیز شایسته سپاسگزاریست.

مدیر شعب استان پس از بیان آمار و ارقام عملکرد مدیریت در فصل بهار به حرکت مناسب استان در صدور ضمانتنامه اشاره کرد و  بیان داشت: با عنایت به تاکید مدیر عامل گرامی بانک بر موضوع بهره وری ، گسترش فعالیتهای کارمزد محور از یک سو و تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده منابع از سوی دیگر را بعنوان مصادیق بارز بهره وری عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره طرح ادغام و جمع آوری شعب کم بازده ،از همکاران خواست با حرکت متوازن و همه جانبه در تمامی سرفصلهای تعیین شده ضمن بررسی و اخذ بازخورد مستمر از عملکرد شعبه در همه ابعاد، از انحراف شعبه در اهداف تعیین شده پیشگیری نمایند و با اشراف بر تغییرات اعمال شده در وزن شاخصها و پایش مستمر آیتمهای اثر گذار در موفقیت شعبه، زمینه ارتقای شعبه خود در در در بین شعب کشور را فراهم سازند.

مدیر شعب استان همدان در ادامه سخنان خود به مبحث وصول مطالبات پرداخت و گفت : با توجه به وضعیت مطلوب کشاورزی در سالجاری ،ضرورت دارد همکاران با همت مضاعف و دو چندان در ماههای آتی به گونه ای برنامه ریزی و عمل نمایند تا ضمن پیشگیری از رشد مطالبات و تمرکز ویژه بر مطالبات مشکوک الوصول،شاهد حرکت قابل قبولی در این حوزه باشیم .

وی همچنین برنامه نرم افزاری جامع وصول مطالبات که به تازگی از سوی مرکز راه اندازی شده را بسیار عالی توصیف کرد و بیان داشت :این برنامه امکان پایش چگونگی پیگیری همکاران را برای تمامی سطوح مدیریتی از رییس شعبه تا مدیران ارشد بانک را فراهم ساخته است ، بنابراین ترتیبی اتخاذ نمایید ضمن توجه به ارتقای سطح کیفی برنامه های ابلاغی مدیریت در این خصوص، همچون طرح ضربتی وصول مطالبات و تبصره 35 می تواند گام موثری در به ثمر نشستن پیگیری ها به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است که کارکنان استان همدان در تمام رده های خدمتی از مدیر استان تا متصدیان امور بانکی با امضای میثاق نامه ، هم قسم شدند که تمام تلاش خود را در راستای تحقق بهنگام اهداف تعیین شده به کار گیرند.ضمنا مقرر گردید آنرا به عنوان سند همدلی و اتحاد کارکنان در سالن همایشهای بانک مسکن استان همدان نصب گردد.

در پایان همایش از روسای شعب استادان ،مرکزی همدان،17 شهریور همدان که در سرفصل منابع،پاستور ،تختی و سعیدیه در وصول مطالبات،تختی ،سعیدیه و مرکزی همدان درضمانت نامه ،آزادی ،مرکزی همدان و فرهنگیان در تسهیلات پرداختی از محل اوراق به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند تقدیر شد و هدیه خود را از رسول مالمیر مدیر شعب استان دریافت نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/4/29