فهرست اخبار فهرست اخبار

در نشست تخصصی بانک مسکن و انبوه سازان

رییس انجمن انبوه سازان استان همدان از حسن رفتار کارکنان بانک مسکن قدردانی کرد

با عنایت به تاکید اولیای ارشد بانک در خصوص برگزاری جلسات منظم بانک با مرتبطین بخش مسکن و با هدف تقویت ارتباط بین انبوه سازان و بانک مسکن ،نشست تخصصی باحضور رییس ،اعضای هیات رییسه انجمن انبوه سازان ومسیولین مدیریت شعب استان همدان برگزار شد.

با عنایت به تاکید اولیای ارشد بانک در خصوص برگزاری جلسات منظم بانک با مرتبطین بخش مسکن و با هدف تقویت ارتباط بین انبوه سازان و بانک مسکن ،نشست تخصصی باحضور رییس ،اعضای هیات رییسه انجمن انبوه سازان ومسیولین مدیریت شعب استان همدان برگزار شد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان همدان با اشاره به لزوم جلوگیری از بروز رکود جدید در بخش مسکن ، همکاری تنگاتنگ بین بانک و مرتبطین بخش مسکن از جمله انبوه سازاران را ضروری دانست و برگزاری جلسات فصلی به منظور ارایه راهکارهای عملیاتی برای رونق بخشی در حوزه مسکن و به تبع آن اقتصاد استان را خواستار شد.

وی در ادامه به منافع مشترک بانک مسکن و انبوه سازان تاکید کرد و گفت : از آنجاییکه صنعت ساختمان در استان همدان در زمره صنایع پیشرو می باشد بنابراین از پتانسیل بالایی برای اشتغالزایی برخوردار است. از اینرو شایسته است که همه سازمانها و تشکلهای مرتبط با بخش مسکن دست در دست هم و با رویکرد ملی و آینده نگری، ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با این صنعت ازجمله،صدور پروانه،پرداخت تسهیلات، صدور اسناد مالکیت و ....؛ از این فرصت مهم برای کاهش نرخ بیکاری در استان حداکثر بهره برداری را بعمل آوریم.

آخرین بروزرسانی 1397/9/15