طرح هم تا و طرح هم راه طرح هم تا و طرح هم راه

حساب سپرده طرح هم‌تا (‌حساب مكمل تسهيلاتي)

   اين طرح، پيرامون پايدارسازي ارتباط ميان بانك و مشتريانِ گيرنده‌ تسهيلات طراحي گرديده است. این سپرده ماهیتا از نوع سپرده کوتاه مدت عادی بوده ولی مثل حساب مسکن جوانان، مسکن یکم و ... بدون واریز سود و دارای قابلیت واریز و برداشت می باشد.

شرایط متقاضی:

 1.  اشخاص حقیقی كه هر یک از تسهیلات خريد خانه، جعاله تعمير و تكميل واحد مسكوني و قرض‌الحسنه و ... با روش بازپرداخت اقساطي ماهانه را دریافت کرده اند و همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات فوق حداقل 5 ساله باشد 
 2. حداقل 3 سال از دوره بازپرداخت باقی مانده باشد.
 3. حداقل 2 سال از زمان بازپرداخت اقساط گذشته باشد.
 4. دارای رتبه اعتبار سنجی حداقل BBB باشد.( بر اساس فرم های تکمیلی در شعبه تعیین می شود)
 5. دارای اقساط معوق و پرداخت نشده نباشد.
 6. فاقد چک برگشتی باشد.

شرایط سپرده:

حداقل واریزی ماهیانه: 300 هزار تومان

حداقل مدت انتظار و سپرده گذاری: 3 سال

مقدار تسهیلات: هر 6 ماه يك‌برابر متوسط موجودي

نوع قرارداد: تسهيلات مرابحه عام

سقف تسهیلات:  200 میلیون تومان

نرخ سود: در حال حاضر 15% (3درصد كمتر از حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار)

وثیقه: در هنگام دریافت تسهیلات نسبت به مقدار تسهیلات توسط شعبه تعیین می گردد.

حداکثر مدت بازپرداخت:

استفاده در بخش مسکن : 3سال

استفاده در سایر بخش ها: 2 سال

نکات:

 1. حداقل موجودی جهت افتتاح حساب 300هزار تومان می باشدکه کاهش موجودی در طول سپرده گذاری به کمتر از این مبلغ منجر به فسخ سپرده می شود.
 2. در صورتیکه پس از افتتاح سپرده هم تا تسهیلات قبلی در طبقه غیر جاری قرار گیرد( 3 قسط و بیشتر پرداخت نشود) نرخ سود تسهیلات سپرده هم تا با نرخ سود در حال حاضر 17% (1درصد كمتر از حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار) محاسبه خواهد شد.
 3. در صورتیکه حداقل واریزی های ماهیانه از حداقل تعیین شده(300 هزار تومان ) کمتر باشد نسبت به مقدار کسری واریزی از سقف تسهیلات کسر می گردد.
 4. برای دریافت سقف تسهیلات در مدت زمان 3 سال می بایست واریزی ها ی بیشتری توسط مشتری انجام گردد.
 5. چنانچه 1 سال از دریافت تسهیلات سپری شده باشد در صورت واریز یکجای 24 قسط امکان افتتاح سپرده هم تا میسر می شود.


حساب سپرده طرح هم‌راه (‌حساب مكمل)

 شرایط این سپرده جز مواردی مانند سپرده هم تا، می باشد.

این سپرده جهت تمامی مشتریانی که قصد سپرده گذاری و دریافت تسهیلات را داشته باشند قابل افتتاح است. اشخاص حقوقی نیز جهت استفاده اشخاص حقیقی زیرمجموعه میتوانند از این طرح بهره مند شوند.

حداقل مدت انتظار و سپرده گذاری: 3 سال

مقدار تسهیلات: هر 6 ماه يك‌برابر متوسط موجودي

نوع قرارداد: تسهيلات مرابحه عام

سقف تسهیلات:  2 ميليارد ريال

نرخ سود: در حال حاضر 17% (1درصد كمتر از حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار)


  توجه: تعيين سقف تسهيلات 000ر2 ميليون ريال، براي مجموع تسهيلات قابل پرداخت به هر شخص (حقيقي) در قالب طرح‌هاي هم‌تا و هم‌راه تعيين گرديده است و هر شخص (حقيقي) صرفاً مي‌تواند تا سقف تعيين شده مزبور، سابقه تسهيلات زنده (مانده بدهي حين‌الفسخ تمام قراردادهاي زنده) در قالب طرح‌هاي‌ هم‌تا و هم‌راه به نام خود داشته باشد.

 

طرح هم تا و هم راه از طریق اینترنت بانک مسکن و بدون مراجعه حضوری به شعب قابل افتتاح می باشد.

تاریخ ویرایش1399/11/29- 11:41