پادکست پادکست

طرح همراه - مهر 1400
✅ این سپرده جهت تمامی مشتریانی که قصد سپرده گذاری و دریافت تسهیلات را داشته باشند قابل افتتاح است. اشخاص حقوقی نیز جهت استفاده اشخاص حقیقی زیرمجموعه میتوانند از این طرح بهره مند شوند.
سپرده طرح همتا-مهر 1400
✅ این سپرده ماهیتا از نوع سپرده کوتاه مدت عادی بوده ولی مثل حساب مسکن جوانان، مسکن یکم و ... بدون واریز سود و دارای قابلیت واریز و برداشت می باشد.
افزایش سقف تسهیلات از محل حساب مسکن جوانان- مهر 1400
✅ حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .
سپرده آتیه طلایی3- مهر 1400
✅ این سپرده شامل دو حساب (یک حساب واسط کوتاه مدت و یک حساب بلند مدت ) می باشد که سود بلند مدت به کوتاه مدت واریز شده و چناچه برداشت نشود در ابتدای ماه بعد به بلند مدت انتقال میابد. اولین واریزی نیز به حساب کوتاه مدت واریز شده و در ابتدای ماه بعد به بلند مدت انتقال میابد.
سپرده ممتاز- مهر1400
✅ افتتاح کنندگان و دارندگان این نوع سپرده علاوه بر اخذ سود ، با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت .
سپرده مانا- مهر 1400
✅ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت طرح مانا بر پایه سپرده گذاری و برنامه ریزی جهت اخذ تسهیلات در آینده در نظر گرفته شده است.