اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

برندگان قرعه کشی طرح برکت معرفی شدند.

برندگان قرعه کشی طرح برکت معرفی شدند.
برندگان سفر به مشهد مقدس
نام و نام خانوادگی شماره حساب نام جایزه
نرگس کاظمی 11644359 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
غلامرضا زنده دل ملک کیان 441813135 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
بهرام مرادنژاد 116217252 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
محمد بیدل 24644934 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
حسین عسکری برزانی 272920804 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
حوری جان قنبری 24643574 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
رضا صرافان سلیمانزاده 274422581 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
کریم روحانی اصفهانی 241721035 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
رقیه رحیمی گل افشانی 24649065 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
جمشید جباری گیاشی 2417596 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
محمدصادق فلاح کهن 468810826 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
غلامرضا سلامت سفیدان جدید 241721118 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
جواد ضیایی شیرکلایی 116222076 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
تارا زاهدی 274410039 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
علیرضا مردانی 272927577 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
زهره بهرامی 11629815 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
سکینه شریفی 469115247 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
مهتاب پروازی 272920291 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
رضوان بحیرایی - علی کوثر بحیرایی 272924 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
زینب جفره 11645234 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
نسرین ریاحی کفترکاری 1162445 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
سیدداود حسینی 1162652 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
لیلا محمدی رجلی 226420083 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
مجید افشار رمضانخانی 24642487 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
حسین اسلامی 431110231 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
فرشید رحمنی 11625722 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
علی معافی 225145339 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
ابوالفضل نجف زاده 24641826 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
علی اکبر چوبینی 24647014 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
مهدی کیانی 13009013163  کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
شرکت رصد توان  14005193272  کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
حسن مهمان نواز اشلیکی  13008987920   کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
معین روشنی 13008976675   کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
سهیل آخته 13009040323  کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
مهدی جعفری زاده 13008957642   کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
عبدالمراد مومنی 13009039846   کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
علی رضا کیخایی 13009002307   کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
فاطمه شربیانی 13009018766   کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

محمد نیرومند

272922889      کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
 

 

برندگان سفر به عتبات عالیات
نام و نام خانوادگی شماره حساب نام جایزه
گل گل خدامی نژاد 2274511 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
الهام نیسیان پور 241720326 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
ریحانه ایمانی 116261123 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
مریم کیانی ملامحمود 289912153 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
رضا فتحی 118652528 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
معصومه شفیعی 128520116 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
علیرضا حمیدنژاد 272920809 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
هیوا عجمی 1164475 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
محفوظ قلم بلند 116222686 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
فریده پدرام فر 417610314 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
ماه تاب دشسنانی 469110602 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
شهرام ایران پور 1285156104 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
رحمت قنایی بادی 241757 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
محمدعلی شوشتری 24644189 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
سکینه برآورده - حسین یزدانی ورزی 118822956 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
خدامراد شهبازی مطلق 116234377 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
محمد عباسی امیری 468814083 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
سیما سالک شبرنگی 24644917 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
زهرا محمد بیگی 418210015 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
افسانه احمدی 11629073 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
زهرا قهرمانی 241720616 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
سارا فرجی 469110103 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
ابراهیم گودرزی نکو 241720356 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
مریم سیفی 11643951 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
زهرا کدخدا 24642721 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
حسین دیانی 469115024 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
امیرحسین مصدق صدقی 24641647 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
امیر صدری حیدرانلو 11622208 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
آسیه اسلامی 417610303 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
اصغر پای بر پی 241721533 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
فاطمه همراهی 116210309 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
محمد اسدی 24643088 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
محمودرضا خاقانی 468811087 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
پروانه خانم زندی 468830224 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
پروین چعبی 469110695 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
فضه بهرامی 118853499 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
سلمان صفری رودبار 469110313 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
هاجر ارباب خانقاه - یوسف یوسفی خانقاه 24641007 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
عالیه کردی 2464675 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
زهرا کرمی 24642252 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
صحبت اله کارخانه 24647283 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
نرگس معصومی 274420202 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
معصومه اروجی - احمد دهقان نژاد 241720074 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
میر عظیم سعادت قلعه جوق 449710201 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
پری شهرابی فراهانی 1162190784 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
سیده فاطمه مسیبی 116258067 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
فاطمه زارعی 289910083 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
حسین رخشی 272931987 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
داود معینی جزنی 417110477 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
سیدرضا سراج - شیمای نجم 1291158899 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

 

ساعت : 06:11:00
تاريخ : 1394/10/12