اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت تامین نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب مطابق قانون کار

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت تامین نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب مطابق قانون کار
بانک مسکن در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در زمینه تامین نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب مطابق قانون کار اقدام نماید . لذا از شرکت هایی که دارای سامانه آماده در خصوص موضوع فوق می باشند ، دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل سامانه مورد نظر را به همراه سوابق اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه ، حداکثر تا ساعت15روز شنبه مورخ 24/8/1393 به آدرس ذیل تحویل نمایند .<br>
نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات 
ساعت : 14:24:00
تاريخ : 1393/08/10