اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت اول انجمن فارغ التحصیلان از موسسه عالی بانکداری ایران

دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت اول انجمن فارغ التحصیلان از موسسه عالی بانکداری ایران
-
ساعت : 14:37:00
تاريخ : 1391/10/27