اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

هشدار سو استفاده موسسات سود جو جهت اخذ وام بانکی، دریافت دسته چک و ...

هشدار سو استفاده موسسات سود جو جهت اخذ وام بانکی، دریافت دسته چک و ...

به اطلاع تمامی

مشتریان عزیز می رساند

 

برخی افراد و موسسات سودجو با درج آگهی در جراید کثیرالانتشار کشور، انجام تمامی امور بانکی شامل اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، تامین سرمایه و عنوانهای دیگر را تبلیغ می کنند.

توجه داشته باشید ادعاهای این افراد بی اساس بوده و لازم است برای انجام تمامی امور بانکی بر اساس ضوابط و شرایط بانک ها عمل شود.

اعتماد شما به بانک مسکن، مهمترین سرمایه بوده و ضامن حفظ اعتبار و حیثیت شبکه بانکی کشور است.

ساعت : 09:59:00
تاريخ : 1389/03/31