اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

جایگاه حسابرسی It در حاکمیت فناوری اطلاعات

جایگاه حسابرسی It در حاکمیت فناوری اطلاعات
برای مشاهده مقاله جایگاه حسابرسی It در حاکمیت فناوری اطلاعات اینجا کلیک نمایید.
ساعت : 10:17:00
تاريخ : 1395/10/20