فهرست اخبار فهرست اخبار

توسط مديریت شعب استان همدان انجام شد:

تشريح خدمات بانک در گردهمائی کارکنان شرکت میهن شعبه همدان

با عنايت به تأكيد اولیای ارشد بانك مبني بر تلاش مضاعف در جذب منابع و به منظور افزايش سهم از بازار، کارشناسان بانک با هدف تشریح خدمات بانک در گردهمائی کارکنان شرکت میهن شعبه همدان حضور یافتند.

با عنايت به تأكيد اولیای ارشد بانك مبني بر تلاش مضاعف در جذب منابع و به منظور افزايش سهم از بازار، کارشناسان بانک با هدف تشریح خدمات بانک در گردهمائی کارکنان شرکت میهن شعبه همدان حضور یافتند.

رسول مالمیر مدير شعب استان همدان با اعلام اين خبر گفت: با رايزني هایي که توسط معصومه حبیبی داور رئیس شعبه مهدیه با مدیران شرکت میهن شعبه همدان صورت گرفت، محمدرضا محمدزاده کارشناس روابط عمومی و مهدی نوري اظهر كارشناس بازاريابي با حضور در گردهمائی کارکنان آن خدمات بانک را با محوریت صندوق مسكن جوانان تشريح كردند و بر آمادگی شعب بانک مسکن در سراسر استان جهت ارائه انواع خدمات بانکی در اسرع وقت  به پرسنل محترم شرکت میهن؛ تاکید کردند .

رضائی مدیر شعبه میهن و کارکنان شرکت با تقدیر از حضور کارشناسان بانک و معرفی محصولات و خدمات، از حساب جوانان استقبال کردند و مقرر شد جهت دریافت توضیحات تکمیلی و افتتاح حساب به شعب بانک مسکن مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که کارشناسان مدیریت شعب استان همدان در حاشیه این گردهمائی به تشریح حسابهای ممتاز و تسهیلات از محل اوراق، برای پرسنلی که از پتاسیل مالی بیشتری برخوردار بودند، اقدام کردند.   

گفتنی است نمایندگی شرکت میهن با اشتغالزایی مستقیم برای بیش از 120 نفر از جوانان بومی استان در کیلومتر 10 بزرگراه تهران – همدان قرار دارد و از واحدهای بازرگانی فعال استان همدان می باشد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11