پیمایش گروه‌بندی‌ها پیمایش گروه‌بندی‌ها

آخرین مطالب آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب پربیننده ترین مطالب

پرامتیازترین مطالب پرامتیازترین مطالب

وبلاگ وبلاگ

بازگشت

این داستان واقعی است

صدای زنگ موبایل بلند می شود .ساعت به زور ۵:۱۵ دقیقه صبح رانشان می دهد .بعدازانجام فریضه نماز وخوردن تندتند صبحانه مختصری ،آماده رفتن به بیرون می شود .البته با عجله .می پرسید چرا باعجله ؟!
چون باید درصف اتوبوس شرکت واحد بایستد وپس ازتأخیر چنددقیقه ای وبادرنظرگرفتن تعداد ایستگاههای بین مسیر باید سرساعت ۶:۴۵ یا نهایت ۷ صبح پشت میزش باشد واگرنه کارهای مانده ازروزقبل تمام نمیشود ونمی توان روزراشروع کرد .باآنکه دیروز ساعت ۶بعدازضهر ازشعبه خارج شده ولی کارهایی ماند که میباست بعداز پرینت حسابها انجام شود مثلا" سند قسط شعب راباید پیوست چاپ مخصوصش بکند وبه شعبه مقصد ارسال شود وازاین دست کارها که بی شماراست .ساعت ۷:۴۵ دقیقه ودرشعبه باز میشود .مردم ازترس اینکه نکند یک نفرقبل ازآنها شماره بگیرد ودیر به کاشان برسند دوان دوان وارد می شوند ....
+ ن

ساعت شد ۱۰ صبح به چایی سرد شده اش نگاه میکند و فوری باصدای مشتری که می گوید :
" آقا ببخشید من خیلی عجله دارم "،چای رافراموش می کند ....
ساعت ۱۲:۳۰ است وتابه دوروبر خودش یه نگاهی می اندازدمی بیند که چایی دومش هم ۱ ساعتی می شودکه سرد شده است .باخودش می گوید : "اصلا " بیخیال چایی."

 
باید سریعتربه کارمردم رسیدگی کندچون آموزش دیده است که به آنها مثل افراد خانواده خودش نگاه شود .ازهمکار بغل دستی اش می شنود : بانک مرکزی اعلام کرد " ساعت کاربانکها به دلیل واریز یارانه ها ۲ساعت افزایش یافت "...
ساعت ۸شب است که بازهم باعجله وشتاب جلوی درب خانه میرسد که یادش می آید که مهمان دارند ودوباره با عجله به بازار برای تهیه مواد مورد نیازشون می رود ....

اینها چند ساعتی از یک روز کاری یک کارمند بانک است .راستش خیلی فرق نمیکنه که توی شعبه باشند یا درستاد .بانک مسکن باشد یا بانک ملی یاهربانک دیگری ...اونوقت یک بزرگواری در
مجلس شورای اسلامی فرمودند : "ساعت کارمفید کارمندان بانکها درروز نهایتا" ۱ ساعت است ". جالب اینه که خیلی از دوستان بزرگوار دیگر درمجلس هم تأیید کردند .
البته تعداد کمی .اینها رو گفتم که بدونیم همه چیز اونجوری نیست که بعضی ها خیالات می کنند .
ديدگاه ها
بازتاب URL :

اضافه کردن نظرات
فرامرز ابراهیمی
متاسفانه همیشه شاهد جبهه گیری های مغرضانه افراد در مقابل همکاران زحمتکش شبکه بانکی هستیم . اما همانطور که دوست خوبمان در شرح یکروزه فعالیتشون در بانک نوشتن ما یاد گرفتیم بدون در نظر گرفتن اینگونه اراجیف با تمام توان کار خود را به بهترین نحوممکن انجام می دهیم.
ارسال شده در تاریخ 3/7/21 8:21 AM.